هوشمندسازان بیسیم غرب

شرکت فنی مهندسی هوشمندسازان بیسیم غرب با هدف اتوماسیون و مانیتورینگ ایستگاه های پمپاژ آب روستایی در سال 1388 شروع به کار نمود...